maanantai 27. helmikuuta 2012

Uusia tuulia kemikaaliherkkyyden suhteen

MCS:n olemassaolon tunnustamisesta

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio on kirjoittanut TTT-lehdessä 1/2012 pääkirjoituksen kemikaaliherkkyydestä (Työ Terveys Turvallisuus 2012). Vainio kirjoittaa, että kemikaaleja esiintyy ympäristössämme entistä enemmän eri muodoissa, joille altistutaan niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Lisäksi hän toteaa, että kemikaaleille myös herkistytään ja että pitkittyessään oireilu saattaa kroonistua, jolloin tavanomaisetkin asiat kuten työn tekeminen, asuminen ja eläminen voivat käydä vaikeiksi tai jopa mahdottomiksi. Vainio kirjoittaa, että viisauden alku on tunnustaa tosiasiat ja että yliherkkyysongelmat kyetään varmasti myös selvittämään, mutta tämä edellyttää vakavaa ja pitkäjänteistä tutkimusta yliherkkyyksien syntymekanismeista sekä ehkäisy- ja hoitokeinoista. Lisäksi Vainio toteaa, että ongelma tulee tunnistaa myös tautiluokituksessa ja että sairastuneista on pidettävä huolta, eikä heitä saa jättää yhteiskunnan suojaverkon ulkopuolelle. Vainion mukaan ongelman ratkaisut vaativat ainakin työ- ja ympäristöterveyden tuntijoita, biolääketieteilijöitä ja immuunivasteen osaajia, neurotieteilijöitä ja altistumisen ymmärtäjiä, mutta myös sosiaaliturvan kehittäjiä. Vainio myös kirjoittaa, että aikaa ei ole hukattavaksi.

Suomalaiset mepit Satu Hassi, Riikka Manner, Sirpa Pietikäinen ja Liisa Jaakonsaari ovat 30.11.2011. jättäneet EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen koskien MCS:ää (Hassi ym. 2011). Kysymyksessä on todettu, että MCS on sairaus, joka aiheuttaa enenevässä määrin työkyvyttömyyttä ja että Suomessa on arvioitu, että noin 20 000 henkilöä on pysyvästi työkyvyttömänä vakavan kemikaaliyliherkkyyden vuoksi. Lisäksi kysymyksessä todetaan, että diagnoosinumeron puuttuessa sairastuneet eivät ole oikeutettuja sosiaaliturvaan kuten sairauspäivärahoihin tai tuettuun asumiseen. Kysymyksessä tuodaan myös esiin se, että lukuisat uudet tutkimukset osoittavat, että kyseessä on fyysinen tauti ja että vaikka kemikaaliherkkyyttä ei osata nykytiedolla lääketieteellisesti parantaa, on todettu, että varhaisella altistukseen puuttumisella voidaan taudin kehittyminen invalidisoivaksi estää. Komission vastauksessa (Dallin 2012) todetaan mm. että kansainvälinen tautiluokitus (ICD) kuuluu kokonaisuudessaan Maailman terveysjärjestön WHO:n vastuualaan.ja että komissio tekee yhteistyötä WHO:n kanssa. Lisäksi vastauksessa todetaan, että myrkytykseen liittyvien sairauksien asiantuntijat ovat ehdottaneet uuden koodin käyttöönottoa kemikaaliyliherkkyydelle ja että asiaa tarkastellaan ulkoisia tekijöitä, tapaturmia ja myrkytyksiä käsittelevässä neuvoa-antavassa ryhmässä, jonka WHO on perustanut johtamaan tarkistamisprosessia uutta tautiluokitusta (ICD-11) varten.

Espanjan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laajassa selvityksessä MCS:stä (Documento de consenso 2011) kirjoitetaan myös MCS-diagnoosin tarpeesta. Selvityksessä mm. todetaan, että MCS-diagnoosi tulisi olla selkeästi merkittynä potilashistoriaan, jotta se osattaisiin ottaa huomioon esim. sairaaloissa MCS-potilaiden hoidossa. Lisäksi selvitys korostaa sitä, että oireilu tulisi terveydenhuollossa tunnistaa mahdollisimman aikaisin, jotta herkistymismekanismin voimistuminen ja muuttuminen krooniseksi voitaisiin ehkäistä.

Kansallisen diagnoosin (ICD-10:een) ovat MCS:lle virallistaneet Saksa, Itävalta ja Japani. Lisäksi Ruotsissa on diagnoosi SHR:lle, joka tarkoittaa kemikaaliherkkyyttä, joka keskittyy yksinomaan hengitystieoireisiin.


Lähteet:

Työ Terveys Turvallisuus, Pääkirjoitus: ”HULLUN AJAN TAUTI”, 1/2012. (http://www.ttl.fi/partner/ttt/1_2012/paakirjoitus_hullun_ajan_tauti/sivut/default.aspx).

Hassi S. ym. Kirjallisesti vastattava kysymys (E-011169/2011) EU-komissiolle 30.11.2011. (http://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/ecrites/2011/011169/P7_QE(2011)011169_FI.doc).

Dallin J. EU-komission vastaus kirjalliseen kysymykseen (E-011169/2011). 16.1.2012. (http://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2011/011169/P7_RE(2011)011169_FI.doc).

Documento de consenso, Sensibilidad Quimica Multiple, 2011. Gobierno de Espana. Ministerio de sanidad politica social e igualdad. 2011. (http://www.mspsi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/SQM_documento_de_consenso_30nov2011.pdf).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti