lauantai 3. maaliskuuta 2012

Chemiless town -projekti

Chemiless town -projektin tarkoitus on ehkäistä sairaan rakennuksen syndroomaa

Huoli ympäristötekijöiden ja rakennusmateriaalien haihduttamien monien kemikaalien haitallisista terveysvaikutuksista erityisesti lapsille on lisääntynyt. Sisäilman laatuun pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, koska suurin osa ihmisistä viettää suurimman osan ajastaan sisätiloissa. Erityisesti vastasyntyneet ovat sisätiloissa lähes 24 tuntia vuorokaudessa ja lisäksi äidin elinympäristö vaikuttaa voimakkaasti sikiöön.

Noin 10% japanilaisista on raportoitu olevan herkistyneitä kemikaaleille ja saavan oireita sisäilman kemikaaleista. Tällaista oireilua kutsutaan nimellä sairaan rakennuksen syndrooma (sick building syndrome, SBS). Oireisiin kuuluvat esimerkiksi huimaus, päänsärky, astma ja kurkkukipu, jotka aiheutuvat haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (volatile organic compounds, VOC). Näitä yhdisteitä haihtuu erityisesti vasta rakennetuissa tai remontoiduissa taloissa, mutta myös uusista kalusteista.

SBS:stä kärsivien määrä kasvaa, joten tarve myös sisäilman haitallisten kemikaalien hallinnalle kasvaa. Kuitenkin on erittäin hankalaa löytää, mitkä kemikaalit tarkalleen aiheuttavat syndroomaa, joten ei ole käytännöllistä etsiä syytä kemikaali kerrallaan, koska sisäilmassa olevien kemikaalien määrä on lukematon. Ihmiset voivat elää terveesti niin kauan, kun sisäilmassa ei ole sairautta aiheuttavia kemikaaleja, koska SBS:ää esiintyy vain silloin, kun sisäilmassa on ongelmallisia kemikaaleja.

Chiban yliopiston kampusalueelle on rakenteilla mallikaupunki osana laajempaa tutkimusprojektia. Mallikaupungissa on tarkoitus rakentaa talot ja rakennukset materiaaleista, joissa on niin vähän kemikaaleja kuin mahdollista. Mallikaupunkia kutsutaan nimellä chemiless town. Tässä projektissa useat eri tieteenalat (mm. lääketiede, insinööritieteet) tähtäävät yhteen tarkoitukseen, joka on tulevien sukupolvien terveys. Tavoitteena on rakentaa kaupunki / kylä, jossa ihmiset voisivat elää terveempää elämää. Lisäksi tarkoitus olisi levittää konseptia vastaavanlaisen rakentamisen lisäämiseksi sekä Japanissa, että muualla maailmassa.

Rakennusten toteuttamiseksi vähäkemikaalisina, on yli 200 eri rakennusmateriaalin haihduttamat VOCit tutkittu etukäteen tutkimuskammiossa. Näistä on valittu käyttöön ainoastaan niitä materiaaleja, jotka haihduttivat vähäisiä pitoisuuksia VOCeja. Vastaavat mittaukset tehtiin myös valituille kalusteille. Chemiless mallikaupungissa on rakennettuna neljä erilaista asuinrakennusta, kirjasto ja sairaala, jossa toimii ympäristölääketieteen klinikka. Lisäksi kaupunkiin on rakennettu koulu, koska koulujen sisäilman laadun parantamisen on todettu olevan kriittistä.

Tutkijat ovat analysoineet eri rakennuksissa ja huoneissa olevien kemikaalien määrää ja yrittävät edelleen löytää ongelmallisten VOCien lähteitä, jotta niiden määrää voitaisiin yhä vähentää. Mittaustulosten mukaan VOCien määrä on ollut chemiless kaupungin rakennuksissa ja eri huoneissa moninkertaisesti normaalirakentamista alhaisempi. Tutkijat myös seuraavat sisäilman laadun kehittymistä ajan kuluessa. Samaan aikaan arvioidaan ilmanlaatua myös tiloissa olevia ihmisiä seuraamalla. Tutkijoiden mukaan on tullut selväksi, että kun totaali VOCien määrä on alhaisempi, niin myös oireita saavien ihmisten määrä vähenee selkeästi.


Lähteet:

Mori C, Todaka E. Establishment of sustainable health science for future generations: from a hundred years ago to a hundred years in the future. Environ Health Prev Med. 2009 Jan;14(1):1-6. Epub 2008 Oct 8. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19568862).

Nakaoka H. Todaka E. Mori C. An Attempt to Spread the Concept of Sustainable Health Science with Environmental Universal Design for Future Generations. World Academy of Science, Engineering and Technology 54 2009. (http://www.waset.org/journals/waset/v54/v54-212.pdf).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti