perjantai 17. kesäkuuta 2011

Kemikaaliyliherkkyys ja MCS

Oireita kemikaaleista?

Monet ihmiset saavat oireita kemikaaleista, mutta kaikki kemikaalioireilu ei kuitenkaan ole allergiaperusteista. Oireilua tapahtuu myös mekanismilla, jota ei vielä kunnolla tunneta. Tällaisesta oireilusta käytetään nimitystä kemikaaliherkkyys tai kemikaaliyliherkkyys. Oireilua esiintyy esim. limakalvo-oireina ja hengitysvaikeuksina. Kemikaaliherkistyneen ainoa toimiva hoito on välttää oireita aiheuttavia kemikaaleja/ärsykkeitä.

Jos altistus kuitenkin on jatkuvaa, voi oireilu voimistua ja sitä voi tapahtua yhä pienemmille kemikaalipitoisuuksille ja yhä useammille kemikaaleille. Kemikaaliherkkyyden vakavasta muodosta käytetään nimitystä monikemikaaliherkkyys tai monikemikaaliyliherkkyys.

Monikemikaaliherkkyys: mitä se on?

Monikemikaaliherkkyys eli MCS (Multiple Chemical Sensitivity) on krooninen sairaus, jossa pienen pitoisuuden kemikaalialtistus useille eri kemikaaleille aiheuttaa voimakkaita oireita, mm. hengitysvaikeuksia, verenkiertohäiriöitä ja neurologisia oireita. MCS:n on sairastuneille laukaissut kemikaalialtistus tai kosteusvaurio-/homerakennusaltistus. Kemikaalialtistus voi laukaista MCS:n joko suurena kerta-altistuksena tai pitkän ajan matalan pitoisuuden altistuksena. Monikemikaaliherkkyys voi riittävästi edettyään olla erittäin vaikea ja invalidisoiva sairaus.

Miten monikemikaaliherkkyys määritellään?

Konsensuskriteeristö määriteltiin ensin vuonna 1989, jonka laati 89 monitieteenalaista lääkäriä ja tutkijaa. Määritelmää muokattiin vuonna 1999 ja nykymuodossaan konsensuskriteerit määrittelevät MCS:n seuraavasti (1):

- kyseessä on krooninen tila
- oireet ilmenevät toistuvasti kemikaalialtistuksessa
- oireita aiheuttavat jo pienet kemikaalien pitoisuudet
- useat erilaiset kemikaalit aiheuttavat oireita
- oireet poistuvat, kun niitä aiheuttava kemikaali poistetaan
- oireita on useissa eri elimissä


Lähde:

1. Multiple chemical sensitivity: a 1999 consensus. Arch Environ Health. 1999 May-Jun;54(3):147-9.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti