lauantai 18. kesäkuuta 2011

Kemikaaliherkkyyden yleisyys

Miten yleistä kemikaaliherkkyys (ja MCS) on?

USAlaisen tutkimuksen (Caress ja Steinemann 2003) mukaan Atlantan metroalueella suoritetusta satunnaisotannasta 12,6% sai oireita kemikaaleista. 3,1%;lla otannasta oli lääketieteellisesti diagnosoitu ympäristösairaus tai MCS. 4%:lla oli vaikeuksia käydä kaupoissa kemikaaliherkkyytensä vuoksi ja 1,8% oli menettänyt työpaikkansa mcs:n takia.

Tanskalaisen tutkimuksen (Berg et al. 2008) mukaan suur-Kööpenhaminan alueella suoritetusta satunnaisotannasta 27% sai oireita kemikaaleista. 3,7%:lla otannasta oireilu vaikutti ostospaikkojen valintaan, 0,8% oli menettänyt työpaikkansa tai opiskelupaikkansa oireilun vuoksi ja 0,4% oli sairautensa vuoksi pysyvästi työkyvyttömänä.

Kemikaaliherkkyydestä on muitakin yleisyystutkimuksia, jotka osoittavat noin saman mittaluokan ongelmaa kuin nämäkin kaksi tutkimusta. Eri tutkimusten osalta vakavammin oireilevien määrä on ollut varsin yhteneväinen (esim. oireilun vaikutus ostospaikkojen valintaan yleensä n. 4% luokkaa), kun taas lievemmin oireilevien osalta vaihtelu on ollut suurempaa (yleensä 15-33%). Tämän on esitetty johtuvan eri tutkimuksissa käytetyistä hieman vaihtelevista määritelmistä oireilun osalta ja erilaisista tutkimusasetelmista. USAssa vaikutus työpaikkoihin on muissakin tutkimuksissa ollut noin 1,5%:n suuruusluokkaa, kun taas Berg et al. suorittama tutkimus Tanskassa osoitti hieman alhaisempaa vaikutusta (0,8%).

Tanskan referenssin mukaan Suomessa olisi toista miljoonaa ihmistä, jotka saavat oireita kemikaaleista, lähemmäs 200 000 ihmistä, joilla kemikaaliherkistyminen vaikuttaa ostospaikkojen valintaan, yli 40 000 ihmistä, jotka ovat menettäneet työ- tai opiskelupaikkansa herkistymisensä vuoksi ja yli 20 000 ihmistä, jotka ovat sairautensa vuoksi pysyvästi työkyvyttömänä. Jos otannaksi rajataan ainoastaan työikäinen väestö, niin luvut ovat hieman pienempiä, mutta suuruusluokka pysyy kuitenkin samana.


Lähteet:

Caress S.M., Steinemann A.C. 2003. A review of a two-phase population study of multiple chemical sensitivities. Environmental Health Perspectives 111(12): 1490-97. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12948889)

Berg ND, Linneberg A, Dirksen A, Elberling J. Prevalence of self-reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population. Int Arch Occup Environ Health. 2008 Jul;81(7):881-7. Epub 2007 Dec 6. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18058120)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti