tiistai 5. heinäkuuta 2011

Mikä aiheuttaa kemikaaliherkkyyttä ja MCS:ää?

Kemikaalialtistumisen vaikutus

Monet tiedemiehet ympäri maailman ovat havainnoineet ja tutkineet tapahtumia, jotka näyttävät antavan vakuuttavan selityksen herkistymissairauksien syntymiselle ja nopealle yleistymiselle. Esim. 9/11-tragedian ja Persianlahden sodan jälkeen huomattavalle prosentille aiemmin terveitä yksilöitä, jotka olivat tekemisissä haitallisten altisteiden kanssa, havaittiin kehittyvän yliherkkyystiloja, allergisia tiloja ja diagnosoimattomia sairauksia, joita ei ennen altistumista esiintynyt. Vakavia terveysongelmia ja aiemmin esiintymättömiä yliherkkyyksiä on dokumentoitu myös monilla Bhopalin teollisuuskatastrofista (Intia, 1984) selvinneillä, jossa noin puoli miljoonaa ihmistä altistui useille tuholaismyrkkytehtaan kemikaaleille. Monet krooniset oireet näillä ihmisillä voidaan kuvata MCS:nä.

Kymmenissä tutkimuksissa raportoidaan toistuvaa kuviota, jossa kemiallinen altistus on edeltänyt MCS:n kehittymistä, tyypillisesti yksittäisenä korkean pitoisuuden altistumisena tai lukuisina matalan pitoisuuden altistumisina. Kemikaalit, jotka ovat tyypillisimpiä aiheuttajia ovat VOCit (Volatile Organic Compounds) sekä tuholaismyrkyt. Useissa tutkimuksissa myös raportoidaan, että altistuminen VOC-kemikaaleille, joita haihtuu ”sairaan rakennuksen syndrooma” –tapauksissa, selvästi aiheuttaa MCS:ää. Myös homealtistumisen ”sairaissa rakennuksissa” on viitattu aiheuttavan yliherkistymisiä ja MCS:ää.

MCS:n on havaittu olevan selvästi yleisempää monissa ammateissa, joissa on altistumista MCS:ään liitetyille kemikaaleille, verrattuna ammatteihin, joissa tällaista altistumista ei ole. Tutkimuksissa on myös havaittu merkittäviä eroja herkistymissairauksien ja MCS:n kaltaisten oireitten yleisyydessä ammatissaan altistuneilla työntekijöillä verrattuna samassa ammatissa toimiviin altistumattomiin työntekijöihin.

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että MCS:ää on saatu aiheutettua myös eläinkokeissa siihen liitetyillä kemikaaleilla. Näissä tutkimuksissa on havaittu altistumisen seurauksena syntyvän hermostollista herkistymistä, ristikkäistä herkistymistä eri kemikaalien välille sekä progressiivista herkistymistä.

Kirjoitus perustuu kahteen review-artikkeliin (Genuis 2010; Pall 2009) ja niiden katselmoimiin tutkimuksiin.


Lähteet:

Genuis SJ. Sensitivity-related illness: the escalating pandemic of allergy, food intolerance and chemical sensitivity. Sci Total Environ. 2010 Nov 15;408(24):6047-61. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20920818)

Pall ML. Multiple chemical sensitivity: toxicological questions and mechanisms (part eight, chapter 92). In:Ballantyne B, Marrs TC, Syversen T, editors. General and applied toxicology, 3rd Edition. New Jersey: Wiley; 2009.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti